Εισφορά

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Τραπεζικός Λογαριασμός:

Τράπεζα Κύπρου, Δηµόσια Εταιρεία ΛΤΔ

Αριθµός Λογαριασµού: 357023176624

IBAN: CY33 0020 0195 0000 3570 2317 6624

Πώς μπορείτε να βοηθήσετε;

• Ενημερωθείτε και ενημερώστε!

• Κατανοήστε και στηρίξτε όσους σάς χρειάζονται!

• Γίνετε εθελοντές!

Υπάρχουν πολλές ανάγκες και σε διαφορετικούς τομείς, όπου μπορείτε να συνεισφέρετε: Βοηθήστε τους ασθενείς και τους φροντιστές, μοιραστείτε την επαγγελματική γνώση και εμπειρία σας, κάνετε μια δωρεά (είτε χρηματική είτε υλικού εξοπλισμού για άτομα με κινητικές δυσκολίες). Γίνετε μέλη του Συνδέσμου και ενδυναμώστε τη φωνή μας!

Ενημέρωση, κατανόηση, στήριξη, συνεπής προσπάθεια ορίζουν την υπεύθυνη συμπεριφορά για την αντιμετώπιση της Νόσου, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο αύριο, μια Κύπρο ανθρώπινη, έναν πιο όμορφο κόσμο!