Εθελοντισμός

Ο Σύνδεσμος

Κυπριακός Σύνδεσμος για τη Νόσο του Huntington

Ενημέρωση

O Κυπριακός Σύνδεσμος για τη Νόσο του Huntington προσφέρει υπεύθυνη ενημέρωση και στήριξη σε όλους όσοι επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από τη Νόσο (πάσχοντες και μέλη των οικογενειών τους, ασυμπτωματικοί φορείς, φροντιστές, επαγγελματίες υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών).

Δίκτυο Συνεργασίας

O Σύνδεσμος είναι μέλος ενός ευρύτερου δικτύου συνεργασίας μεταξύ αντίστοιχων συνδέσμων και οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου για τη Νόσο του Huntington και της Παγκύπριας Συμμαχίας Σπάνιων Παθήσεων.

Γίνε Εθελοντής

Κατανοήστε και στηρίξτε όσους σας χρειάζονται

Υπάρχουν πολλές ανάγκες και σε διαφορετικούς τομείς, όπου μπορείτε να συνεισφέρετε: Βοηθήστε τους ασθενείς και τους φροντιστές, μοιραστείτε την επαγγελματική γνώση και εμπειρία σας, κάνετε μια δωρεά (είτε χρηματική είτε υλικού εξοπλισμού για άτομα με κινητικές δυσκολίες). Γίνετε μέλη του Συνδέσμου και ενδυναμώσετε τη φωνή μας!

Ενημέρωση, κατανόηση, στήριξη, συνεπής προσπάθεια ορίζουν την υπεύθυνη συμπεριφορά για την αντιμετώπιση της Νόσου, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο αύριο, μια Κύπρο ανθρώπινη, έναν πιο όμορφο κόσμο!